-> Tầm nhìn & Sứ Mệnh

   

     CINVICO là một tổ chức kinh tế luôn tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường. Khi thị trường chưa hoàn hảo CINVICO thích ứng để tồn tại và phát triển.
     CINVICO phát triển dựa trên triết lý “LeanSystem”, mọi thứ đều được đơn giản hóa, hệ thống hóa:  nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, đơn giản hóa quy trình gia công mà vẫn đảm bảo và đáp ứng nhanh nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng.

     Chính vì thế, CInvico đã lấy THƯƠNG HIỆU LEANPRO làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty.

   

     I. Tầm nhìn

     * Trong vòng 5 năm tới, Cinvico trở thành công ty hàng đầu về Giải pháp Gá kẹp trên máy gia công cơ khí với thương hiệu LEanPro

     II. Sứ mệnh

     * Chúng tôi giúp khách hàng tiết kiệm thời gian gia công, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm thông qua hệ thống Gá kẹp LeanPro